Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki – wystawa fotografii

Muzeum Śląskie
Katowice al. W. Korfantego 3, tel. 32 7799300
www.muzeumslaskie.pl

Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki
– wystawa fotografii

Wernisaż 12 września 2012 (środa) o godz. 17.00

Wystawa czynna od 13.09.2012 r. do 11.11.2012 r.

 

Na wystawie prezentowanych jest 160 prac dziesięciu kobiet fotografów, które swym życiem, twórczością lub tylko inspiracją związane są ze Śląskiem. Wspólnie zadamy pytanie o tożsamość, jej kształtowanie w oparciu o wartości zastane – miejsce urodzenia, wychowanie w pewnym środowisku i systemie zasad – i to, co później dodane, nabyte w drodze życiowych doświadczeń.

Ekspozycja prezentuje fotografie autorek działających od czasów powojennych do współczesnych: Zofii Rydet, Anny Chojnackiej, Roży Jura, Małgorzaty Apathy, Haliny Holas-Idziakowej, Joanny Helander, Jowity Bogny Mormul, Katarzyny Łaty-Wrony, Marii Śliwy, Beaty Mendrek-Mikulskiej. Obok tych, których dorobek wpisuje się w nie tylko w historię polskiej fotografii, wystawa promuje nazwiska artystek działających współcześnie.

Takie spectrum osobowości, których wyrażanie świata i siebie fotografią jest rozciągnięte w czasie sześćdziesięciu lat twórczości, daje możliwości porównań, nie tylko pokoleniowych, tworzy podstawy analizy ewolucji fotografii jako środka wypowiedzi oraz ukazuje możliwości transformacji formalnych i niezmienną siłę ekspresji tego medium.

W zaprezentowanym kolażu nurtów zobaczymy obok klasycznych prac mistrzyń fotografii, projekty nowe z całą gamą autorskich wypowiedzi, budowanych zindywidualizowanymi środkami wyrazu. Czy wyłonią się cechy wspólne lub dominujące, okaże ekspozycja.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*