Warsaw Photo Days – Nowy festiwal fotografii już od 4 października!

WPD.Zaproszenie_awers_net

Warsaw Photo Days
4 – 31.10. 2013
www.warsawphotodays.com
info@warsawphotodays.com

O FESTIWALU
Festiwal fotografii Warsaw Photo Days powstał w 2013r. z inicjatywy OW ZPAF, będącego jednocześnie organizatorem festiwalu. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 4-31 października 2013r. Festiwal jest zaplanowany jako miejsce spotkań i prezentacji różnorodnych form fotografii, zarówno z perspektywy historycznej, jak i działań współczesnych.
W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe: wystawa historyczna “Kobiece metamorfozy międzywojnia w polskiej fotografii kreacyjnej lat 20. i 30. XX w.” (kuratorka: Magdalena Durda-Dmitruk), wystawa „FOTO-OBIEKT” – prezentująca obiekty przestrzenne z użyciem fotografii powstałe od lat ’60 XX wieku aż po współczesne realizacje (kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska) oraz multimedialna wystawa „Księżniczki” prezentująca świat “dziewczęcych” pragnień i fantazji zobrazowany przez współczesnych artystów z Polski i zagranicy (kuratorka: Katarzyna Majak, konsultantka d.s. merytorycznych: Agnieszka Żechowska). Ponadto pokażemy wybór i przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat (kurator: Andrzej Zygmuntowicz), odbędą się warsztaty fotograficzne (m.in. self-publishing, profesjonalne przygotowanie portfolio), spotkania autorskie, oraz panele dyskusyjne. Wyjątkowym wydarzeniem festiwalu będzie unikatowe w założeniach i formule Sympozjum Performatywne „Gest wobec fotografii” (koncepcja: Krzysztof Pijarski), podczas którego artyści będą partnerami wymiany myśli i współtwórcami dialogu. Celem będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim „pokazanie” wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli, pokazanie” pracy wyobraźni i umysłu krytycznego. Z zarejestrowanego podczas sympozjum materiału zostanie zmontowany film – swoisty „traktat” wizualny o geście.
W Programie Open, którego tematem są szeroko rozumiane „Zderzenia”, zaprezentowanych zostanie 6 projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszeń z całego świata.
Organizujący festiwal Okręg Warszawski ZPAF jest jednostką strukturalną istniejącego od 1947r. Związku Polskich Artystów Fotografików – stowarzyszenia twórczego zrzeszającego najznakomitszych fotografików polskich. Głównym celem jego działalności jest promocja fotografii polskiej w kraju i za granicą. Organizacja prowadzi w Warszawie dwie galerie fotograficzne (Stara Galeria oraz Galeria Obok) oraz kilka w jednostkach terenowych, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją fotograficzną – m.in. poprzez prowadzenie Studium Fotografii ZPAF, ochroną praw autorskich i reprezentacją interesu twórców (jako Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi), czy wspieraniem rynku obrotu fotografią (Agencja ZPAF, aukcje fotografii).

Program festiwalu:

1. GEST WOBEC FOTOGRAFII. sympozjum performatywne
Zachęta  – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
Koncepcja/organizacja: Krzysztof Pijarski
21 października, godz. 17 – 21
22 października, godz. 15 – 21

Celem sympozjum będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim „pokazanie” wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli; pokazanie pracy wyobraźni i umysłu krytycznego, wyrażających się w obrazach fotograficznych. Taka formuła wynika z założenia, że osobami, które najsprawniej „myślą” obrazami i za pomocą obrazów, są artyści. Dlatego też artyści będą tu partnerami wymiany, współtwórcami dialogu, a nie jedynie przedmiotem dyskursu.
Aby pokazać wyobraźnię w działaniu, trzeba przełamać, a przynajmniej przekształcić konwencję tradycyjnej konferencji naukowej. Stąd performatywny charakter tego wydarzenia, który stanowi próbę odejścia od myślenia o sympozjum jako serii wykładów na rzecz cyklu spotkań, interakcji. W miejsce sytuacji, w której prelegent, oddzielony od widowni, dzieli się uprzednio wyprodukowaną wiedzą, sympozjum performatywne proponuje spotkanie kilku osób – artystów i teoretyków – nad fotografiami w dowolnych formatach, książkami lub stykówkami, w celu ich „odkrycia” – dla siebie nawzajem i dla zebranej widowni. Sposobem owego odkrywania obrazów będzie nie tylko dyskusja, lecz przede wszystkim wymiana gestów: wskazanie palcem, zestawianie, kadrowanie, zapisywanie, zarysowywanie itd. A więc cały repertuar reakcji wobec obrazów, jakim dysponuje ciało.
Kluczowa wydaje się scenografia tych spotkań: przy okrągłym stole, z luźno zorganizowaną widownią (układ krzeseł nie będzie z góry ustalony). Spotkania będą rejestrowane kamerą wysokiej jakości, umieszczoną pionowo nad stołem. Kamera będzie rejestrowała nie twarze uczestników „panelu”, lecz przede wszystkim ich dłonie oraz fotografie, o których rozmawiają. Obraz zaś będzie rzutowany na wolnostojący ekran umieszczony w sali tak, aby zebrani widzowie mogli nie tylko wsłuchiwać się w głosy uczestników, lecz także dokładnie przyjrzeć się ich gestom.
W ramach sympozjum Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga porozmawiają o cyklu fotografii „Archiwum prywatne” z reżyserką, dramaturżką i teoretyczką teatru Igą Gańczarczyk. Elżbieta Janicka i Wojciech Wilczyk wdadzą się w dyskusję o swoim nowym projekcie, „Inne miasto”, z Waldemarem Baraniewskim, historykiem sztuki i znawcą spraw warszawskich. Michał Kaczyński i Łukasz Gorczyca wystąpią w roli twórców książki artystycznej, „d.o.m. polski” by poddać ją refleksji wespół z Pawłem Szypulskim, kolekcjonerem książek fotograficznych i kuratorem. Awangardowa reżyserka, dramaturżka i teoretyczka Weronika Szczawińska pochyli się zaś nad cyklem prac „Koleżanki i koledzy” Pawła Bownika w dialogu z artystą, a teoretyk kultury i filozof Kuba Mikurda porozmawia z Nicolasem Grospierre’em o jego obiektach fotograficznych.
Rzecz jasna, nie chodzi wyłącznie o wymyślenie „nowej” formuły sympozjum – jej celem nie jest efektowność. Raczej wynika ona bezpośrednio ze sposobów formułowania wypowiedzi przez zaproszonych artystów; ma za zadanie w tym samym stopniu wydobyć zapoznany aspekt naszej relacji wobec obrazów, co wskazać na tryby produkcji artystycznej, które wyraźnie podkreślają materialny aspekt obrazu fotograficznego i wychodzą poza oparte na refleksie sprzężenie oka z migawką aparatu. „Myślenie obrazem” zaproszonych artystów polega między innymi na tym, że rozciągają oni „decydujący moment” na cały proces pracy nad obrazem, dzięki czemu są w stanie nadać swoim pracom odpowiednią „gęstość” – taką gęstość, którą niełatwo przełożyć na język dyskursu.
Po spotkaniu z zarejestrowanego materiału zostanie zmontowany film, swoisty „traktat” o geście wobec obrazu. Wyniki sympozjum zostaną zaprezentowane w formie strony internetowej. W ten sposób nagrania spotkań zostaną udostępnione szerszej, w tym międzynarodowej, publiczności (filmy zostaną opatrzone podpisami w języku angielskim). Zgromadzonym materiałom będzie towarzyszyło kilka esejów, poddających refleksji założenia i efekty sympozjum, również w dwóch wersjach językowych. Na stronie głównej będzie można obejrzeć wspomniany „traktat o geście”.
Partnerzy projektu:
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi.

2. KOBIECE METAMORFOZY MIĘDZYWOJNIA
w polskiej fotografii kreacyjnej lat ‘20. i ‘30. XXw.
Stara Galeria
Pl. Zamkowy 8, Warszawa
Kuratorka: Magdalena Durda-Dmitruk
Wernisaż 5 października, godz. 17.00
Czas trwania 5-31 października 2013
Na wystawę złoży się kilkadziesiąt prac najwybitniejszych polskich fotografów tego okresu. Celem jest pokazanie wielowątkowości i nowatorstwa w ujmowania wątku ciała kobiecego w fotografii polskiego międzywojnia. Będą to zarówno ujęcia tradycyjne: akty, portrety, sceny rodzajowe, jak i kompozycje balansujące na granicy prawdy i fikcji, pobudzające wyobraźnię – surrealistyczne kolaże, czy dynamiczne, bazujące na odważnych ujęciach, uruchamiające nowe obszary poznania fotomontaże. Kobiety ujmowane w tradycyjny sposób, w stereotypowych rolach oraz wizerunki aktywistek, sufrażystek i emancypantek. Ukazywane raz zmysłowo, kiedy indziej w popularnej w latach 30. estetyce „nowego spojrzenia” czy „czystej fotografii”. Traktowane zarówno podmiotowo, jak i jako jeden z elementów równorzędnie budujących kompozycję (np. fragmenty kobiecego ciała – nogi, dłonie, twarze, często w zmultiplikowanej formie).
Zobaczymy zarówno kobiece wizerunki w ciasnym kadrze Witkacego (w rzadko stosowanej przez niego gumie); utrzymane w stylu art déco czy fin de siècle’u femmes fatales Antoniego Anatola Węcławskiego, Mariana i Witolda Dederków, Janiny Mierzeckiej, Henryka Mikolascha, Tadeusza Cypriana, Stefana Jasieńskiego, Jana Kurusza-Worobjewa, Józefa Rosnera, a także budowane w konstruktywistycznej estetyce, emanujące kobiecym seksapilem fotomontaże: Mieczysława Choynowskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Janusza Marii Brzeskiego, Mieczysława Bermana czy surrealistyczne fotokolażowe humoreski Franciszki i Stefana Themersonów oraz artystów grupy Artes: Magrit Sielskiej i Aleksandra Krzywobłockiego.
Będą to prace różnorodne pod względem: artystycznym, problemowym (zniekształcenia, zbliżenia, nowe sposoby kadrowań itp.) czy technicznym (izohelia, fotonit, guma, bromolej, fotomontaż, fotokolaż, pseudosolaryzacja czy najbardziej popularna bromosrebrowa itp.), spięte wspólną klamrą kobiecej cielesności, obrazujące wielobarwność polskiej fotografii artystycznej lat 20. i 30. XX w.
Artyści: Mieczysław Berman, Janusz Maria Brzeski, Mieczysław Choynowski, Tadeusz Cyprian, Witold Chromiński, Marian i Witold Dederko, Benedykt Jerzy Dorys, Franciszek Groer, Stefan Jasieński, Aleksander Krzywobłocki, Jan Kurusza-Worobjew, Janina Mierzecka, Henryk Mikolasch, Edmund Osterloff, Maria Panasewicz, Kazimierz Podsadecki, Józef Rosner, Franciszka i Stefan Themerson, Magrit Sielska, Antoni Anatol Węcławski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Edmund Zdanowski.
Wystawa we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Wystawa z katalogiem, tekst: Magdalena Durda-Dmitruk

WPD-Ksiezniczki-Cecylia-Malik-191-Drzewo,-Buk,-03-04-2010,-Las-Wolski

3. KSIĘŻNICZKI
Międzynarodowa wystawa fotografii i wideo
Nowe Miejsce, Aleje Jerozolimskie 51/2, Warszawa
Kuratorka: Katarzyna Majak
Konsultantka d.s. merytorycznych: Agnieszka Żechowska
Wernisaż 4 października, godz. 18.00
koncert DJ Wika, godz. 19.00
Czas trwania 5-27 października 2013
Multimedialna wystawa pod tytułem „Księżniczki“  ma na celu prezentację wideo i fotografii artystek / artystów, fotografek / fotografów z Singapuru, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Tematem wystawy jest próba uchwycenia wizerunku współczesnej kobiety-jako-księżniczki, w którym jak w soczewce skupiają się mit i moda, dystans i bezpośredniość, tożsamość i jej kryzys.
Współczesne kobiety są uwikłane w kanony i konwencje kultury masowej, skazane na gotowe tożsamości i przebrania, nie zawsze najlepiej dopasowane i najwyraźniej domagające się licznych przeróbek. Świat „Księżniczek“ jest ironiczną adaptacją i zarazem demaskacją stereotypowego kanonu kobiecego piękna. To prezentacja spojrzeń na kobiecość rozdartą między kulturowym archetypem, a pragnieniem przekroczenia go i indywidualizacji, pomiędzy narzucanym wzorcem, a imperatywem autentyczności. Wystawa pokazuje odsłony „udziewczęcenia“ kobiet – konsekwencji zawieszenia pomiędzy kultem młodości w przedstawieniach kobiety pełnoletniej, a tzw. efektem Lolity, dotyczącym coraz to młodszych dziewcząt.
Artyści i artystki, odsłaniając świat „dziewczęcych” pragnień i fantazji, czasem odnoszących się (niekoniecznie w oczywisty sposób) do seksualności i ciała, skupiają się na potrzebie transgresjii. Dokonując jej, czerpią z dostępnego repertuaru wzorców kobiecości: są wśród nich lolitki (Yoichi Nagata), romantyczki (Liana Yang), uwodzicielki (Catrine Val), księżniczki (Signe Pierce, Liana Yang, Agata Michowska), aktywistki (Cecylia Maik, Sarah Maple), tricksterki (Iiu Susiraja, Cecylia Malik) i marzycielki (Agata Michowska, Catrine Val, Liana Yang, Cecylia  Malik, Frank Yamrus). Kontrapunktem stają się obrazy księżniczek „upadłych“ Diny Goldstein, ukazujące zderzenie marzeń z rzeczywistością.
Artyści: Cecylia  Malik (Polska), Catrine Val (Niemcy), Frank Yamrus (USA), Liana Yang (Singapur), Agata Michowska (Polska), Yoichi Nagata  (Japonia), Signe Pierce (USA), Dina Goldstein (Kanada), Sarah Maple (Wielka Brytania), Iiu Susiraja (Finlandia), Amy Stevens (USA).

Wystawa z katalogiem, teksty: Katarzyna Majak, Ewa Tatar, Agnieszka Żechowska
Partner wystawy: Nowe Miejsce
Na wystawie zostaną pokazane prace Cecylii Malik z kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie.

WPD-FOTO-OBIEKT-Zofia-Rydet-z-cyklu-Przemiany,-1957-80_-zdje-cie-udostepnione-przez-Fundacje-im.-Zofii-Rydet-w-Krakowie

4. FOTO-OBIEKT
Wystawa obiektów fotograficznych
Galeria Propaganda
ul. Foksal 11, Warszawa
Kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska
Wernisaż 5 października, godz. 19.00
Czas trwania 5-31 października 2013
Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii.  Stąd też wynika jego intermedialność i wieloaspektowość.
Poszerzanie klasycznych granic fotografii i przede wszystkim ich przekraczanie stało się niezwykle inspirujące dla wielu polskich artystów począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Szczególnie kolejna dekada przyniosła bogactwo eksperymentów foto-przestrzennych. Słynna wystawa z 1971 roku „Fotografowie Poszukujący“ pokazywała to zjawisko w pracach m.in. Józefa Robakowskiego,  Wojciecha Bruszewskiego czy Natalii LL.
Kolejna odsłona tego typu projektów miała miejsce w 1988 roku na wystawie „Polska fotografia intermedialna lat ’80”, na której prezentowanych było wiele obiektów odzwierciedlających różnorodne warianty postępowania z fotografią, autorstwa m.in. Krzysztofa Cichosza, Zygmunta Rytki czy Grzegorza Przyborka.
Wyżej wymienione nazwiska znajdziemy również na obecnej wystawie „FOTO-OBIEKT“. Jednak nie ograniczamy się jedynie do pewnego wycinka historycznego z dziejów obiektu fotograficznego. Idea przyświecająca wystawie „FOTO-OBIEKT“ zakłada pokazanie szerszego spektrum tego zagadnienia. Jest to wciąż inspirująca ciekawa forma, po którą sięgają współcześni artyści. Zobaczymy zatem zarówno prace pochodzące z lat ‘60 XX wieku, kiedy to polski foto-obiekt się rodził, jak i projekty z ostatnich kilku dekad aż po najświeższe współczesne realizacje, których ta wystawa będzie odsłoną premierową.
Artyści: Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Bożena Biskupska, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski, Lucjan Demidowski, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Henryk Kuś, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Marek Piasecki, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Robert Rumas, Zofii Rydet, Zygmunt Rytka, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni, Joanna Zemanek.
Wystawa z katalogiem, tekst: Adam Sobota
Partnerzy wystawy: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, MCSW Elektrownia

5. OCZY BOGA,  georgia Krawiec
Wystawa satelita
Galeria Obok
Pl. Zamkowy 8, Warszawa
Kuratorka: Anna Wolska
Wernisaż 5 października, godz. 18.00
Czas trwania 5.10 – 6.11. 2013
Impulsem wyjściowym do projektu było doświadczenie Arystotelesa, który w IV. wieku p.n.e. zaobserwował zjawisko projekcji obrazu w zaciemnionej liśćmi platana przestrzeni. Pierwsza camera obscura z projektu „OCZY BOGA“ została uszyta właśnie z liści platana. Tetraeder, czterościan foremny, stożek o ścianach w formie trójkąta równobocznego, jako najprostsza bryła geometryczna tworzy idealną formę  przestrzennych „OCZY BOGA“. Oczu boskiej opatrzności, ale też oczu wszechobecnego obserwatora.
Camery obscury eksponowane w ramach projektu zaopatrzone są w otwory, które pozwalają na nieustanną obserwację otoczenia. Są rejestratorem wszystkich procesów odbywających się w ich pomieszczeniu. Główną rolę odgrywa tu nie tyle sam realnie widoczny obraz, co świadomość powstawania obrazu. Tym samym w centrum uwagi nie stoi zarejestrowany świat, lecz sam proces rejestracji. Niezależnie od tego aparaty wyłożone są materiałem światłoczułym i rzeczywiście naświetlają obraz. W bezpośrednim kontakcie z nimi odbiorca jest motywowany do „patrzenia otworem”. Widz – osaczony przez dziesięć „boskich oczu” – ma  świadomość, że jego wizerunek jest rejestrowany, że role pomiędzy wystawionym obiektem, a odbiorcą są odwrócone: to widz staje się obiektem.
Poza bezpośrednim doświadczeniem z aparatem otworkowym jako obiektem ekspozycyjnym, na miejscu są tutaj także analogie pomiędzy obserwacją widza przez użyte w projekcie „OCZY BOGA“ z wszechobecnym współczesnym monitoringiem jednostki w przestrzeni miejskiej i w świecie wirtualnym – począwszy od rejestracji danych na portalach społecznościowych typu Facebook, po elektroniczną inwigilację i przechwytywanie danych przez tajne organizacje takie jak NSA. W ten sposób „OCZY BOGA“ pokazują naszą bezradność i bezbronność w stosunku do masowych środków kontroli jednostki i społeczeństwa.

6. FOTOKASTY
Przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat
Piwnice Staromiejskiego Domu Kultury
Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
5,6 października, godz. 11.
kurator: Andrzej Zygmuntowicz

Zbiór obrazów zapisywanych aparatem fotograficznym został zdecydowanie rozszerzony o multimedia. Współczesne narzędzia rejestrują nie tylko klasyczny obraz zatrzymany, czyli fotografię ale też obraz ruchomy i dźwięk, pozwalając na budowanie wielowarstwowej wypowiedzi oddziałującej różnymi bodźcami na odbiorcę.
Aktualny system komunikacji działa w dużej mierze poprzez ekrany urządzeń stacjonarnych, a ostatnio przenosi się na ekrany urządzeń mobilnych. W takiej sytuacji naturalne jest poszukiwanie systemu budowania wypowiedzi przeznaczonego do „uwodzenia” odbiorcy korzystającego z nowych nośników informacji i opinii.
Trwające od kilku lat przenoszenie się prasy codziennej, tygodniowej i ilustrowanej do przestrzeni wirtualnej wymusza inny sposób przygotowywania materiałów. Ekran monitora jest bliżej odbiorcy, wypowiedź przekazywana poprzez niego powinna być niezbyt długa i zatrzymująca uwagę, patrzący na ekran oczekuje na realizacje szybkie i dynamicznie budowane i oczywiście o ciekawej, przyciągającej oko estetyce.
Fotokasty będące wypowiedzią łączącą obraz zatrzymany i ruchomy oraz słowo pisane i mówione są odpowiedzią na potrzeby rynku medialnego, dotyczą najróżniejszej tematyki od reportersko-dokumentalnej przez modowo-lifestylową po niejednoznaczne a rozwijające wyobraźnię realizacje czysto artystyczne. Dynamika rozwoju tej nowej formy wypowiedzi podpowiada, że do fotokastów może należeć przyszłość, pod warunkiem ich odrębności  od klasycznej fotografii, filmu i radia.

Prezentowane będą prace m.in.: Krystiana Bielatowicza, Adama Lacha, Piotra Małeckiego, Macieja Nabrdalika i Alberta Zawady

7. PROGRAM OPEN – ZDERZENIA

6-31 października 2013
Wernisaże: 6 października 2013
godz. 15.00
Anna Meschiari (Szwajcaria) “At Once“
Kurator: Dawid Misiorny
Galeria 27, ul. Grochowska 331 lok. 27

godz. 16.30
Jacob Riddle (USA) „Jpg.mp3“, Anita Cruz-Eberhard (USA) “Watch the Watchers #2“
Kurator: Maciek Stępiński
Galeria Pralnia (Dom Funkcjonalny) ul. Jakubowska 16

godz. 18.00
Maksim Sarychau (Białoruś) “A hello to arms!”, Krzysiek Maślejak / Dominika Kucner (Polska) „Fotografie:brak”
Kurator: Katarzyna Żebrowska
Grace Kim (USA) “Constellations“
Kurator: Paweł Żak
Fundacja Sztuczna, ul. Marszałkowska 62 m.6

Spośród nadesłanych z Polski i zagranicy ponad 600 zgłoszeń zespół doświadczonych kuratorów wybrał sześć najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w warszawskich galeriach. Tematem tegorocznej edycji Programu Open Warsaw Photo Days jest szeroko rozumiany temat ZDERZENIA – rozumiane na różne sposoby, m.in. jako: zderzenia / zestawienia mediów, granice oraz ich zacieranie, synteza, spotkania, opozycje w obszarach takich jak: cielesność /duchowość, męskie /żeńskie, piksel/ziarno, pełnia /pustka, kultura /natura, pasywność /aktywność, tradycja/ nowoczesność, życie /śmierć, kultura masowa /kicz /kultura wysoka, globalne /lokalne, dokument /fikcja i wiele innych.

8. Warsztaty dla fotografujących
– self-publishing (współpraca 8hbooks)
-warsztaty w Studio Fotograficznym Gudejko na sprzęcie Hasselblad, z oświetleniem Profoto
(20, 27 października)
– profesjonalne przygotowanie portfolio

9. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne
– 5.10.2013 godz. 13.00
Spotkanie autorskie z Catrine Val (Niemcy) – artystką z wystawy “Księżniczki”.
Stara Galeria ZPAF, Pl. Zamkowy 8
Spotkanie w jęz. angielskim.

– 17.10.2013 godz. 18.00
Spotkanie wokół twórczości Wojciecha Bruszewskiego. Spotkanie poprowadzi Jan Bińczycki.
Stara Galeria ZPAF, Pl. Zamkowy 8
– 18.10.2013 godz. 18.00
Dyskusja wokół wystawy „Księżniczki” z udziałem Sylwi Chutnik oraz Agnieszki Żechowskiej, Galeria Nowe Miejsce, Aleje Jerozolimskie 51/2

– 19.10.2013
Stara Galeria ZPAF, Pl. Zamkowy 8

godz: 16.30 – 17.00
Slideluck – wprowadzenie, slideshow. Prowadzenie: Katarzyna Majak

godz. 17.15 – 17.45
Pokaz fotografii azjatyckiej wyselekcjonowanej przez red. nacz. magazynu EMAHO – Manika Katyala – slideshow
godz. 18.00 – 19.00
„Skarby fotografii słowackiej XX i XXI wieku“ oraz prezentacja drugiego tomu „Historii Fotografii Europejskiej” – pierwszej encyklopedii dotyczącej historii fotografii XXw. z udziałem Michaeli Bosakovej z Domu Fotografii w Bratysławie, Stara Galeria ZPAF, Pl. Zamkowy 8
Spotkanie w jęz. angielskim.
Pobyt Michaeli Bosakovej umożliwił Instytut Słowacki w Warszawie.

Organizator festiwalu:
Okręg Warszawski ZPAF
Studium Fotografii ZPAF

Współfinansowanie:
Narodowe Centrum Kultury
Biuro Kultury m. st. Warszawy

Sponsorzy:
Bank Millenium
ZAiKS
Canon
MetalERG

Partnerzy:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Staromiejski Dom Kultury
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Bunkier Sztuki
MCSW Elektrownia
Galeria Propaganda
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Fundacja im. Zofii Rydet
Fundacja Sztuczna
Dom Funkcjonalny
Nowe Miejsce
ANDEL’S FOTO
andel’s Hotel Łódź
Slideluck
Hasselblad
Studio Fotograficzne Gudejko
Profoto
8hbooks
Instytut Słowacki w Warszawie
Galeria 27
LG
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Patroni medialni festiwalu:
– Quadrans Qltury
– TVP Kultura
– RMF Classic
– C’est la Vie
– PRISM Magazine
– EMAHO Magazine
– Kwartalnik FOTOGRAFIA
– Fotopolis
– Artinfo
– Fotografia Kolekcjonerska
– O.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*